Đi thế nào là đúng phần đường?

Cục CSGT nhận được câu hỏi của bạn Minh Nhật, email: [email protected] như sau:
Ngày 9/5/2017, tôi điều khiển xe ô tô đi qua phần đường ngược chiều của đường có vạch tim đường liền, đơn nét, màu vàng ở giữa đã bị CSGT xử phạt với lỗi đi không đúng phần đường (điểm c, khoản 4, điều 5 Nghị định 46/NĐ-CP). Tôi có ý kiến tôi chỉ vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường (điểm a, khoản 1, điều 5 Nghị định 46/NĐ-CP) tuy nhiên không được CSGT chấp nhận. Vậy đề nghị cho tôi hỏi tôi đúng hay CSGT đúng vì trường hợp này tôi chỉ vi phạm vạch hiệu lệnh vạch đơn - liền nét - màu vàng?
Với câu hỏi của bạn, Cục CSGT xin trả lời như sau:
Đối với vi phạm của bạn Minh Nhật, việc CSGT xử phạt bạn lỗi đi không đúng phần đường là chính xác. Bởi:
Tại Khoản 1 Điều 9 và Khoản 1 Điều 11 Luật Giao thông đường bộ quy định: Người tham gia giao thông phải đi đúng phần đường, làn đường quy định; phải chấp hành hiệu lệnh và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ.
Tại Điều 10 Luật Giao thông đường bộ quy định vạch kẻ đường thuộc hệ thống báo hiệu đường bộ, là vạch chỉ sự phân chia của phần đường, làn đường, vị trí hoặc hướng đi, vị trí dừng lại.
Tại Điều 55 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ (Quy chuẩn 41:2016/BGTVT) quy định: Vạch kẻ đường khi sử dụng độc lập thì người tham gia giao thông phải tuân theo ý nghĩa của vạch kẻ đường.
Tại Phụ lục G của Quy chuẩn 41:2016/BGTVT quy định vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), dạng vạch đơn, nét liền, màu vàng (ký hiệu là vạch 1.2) dùng để phân chia 2 chiều xe chạy cho đường có 2 hoặc 3 làn xe, không có dải phân cách giữa; xe không được lấn làn, không được đè lên vạch.

Đối với loại vạch này, trường hợp xe đi lấn sang phần đường, làn đường ngược chiều hoặc đè lên vạch thì đã vi phạm và bị xử phạt theo Điểm c, Khoản 4, Điều 5, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt: phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm trên còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng (điểm b, khoản 12, Điều 5, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP).
Còn theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP hành vi “Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường” đã loại trừ hành vi vi phạm quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 5 nói trên./.

No comments